Løgstrup Træindustri
#
    Løgstrup Træindustri Aps - Hovedgaden 11 - 8831 Løgstrup - Tlf. 30 91 20 17 - Fax 86 64 29 93 - phj@loegstrup.traeindustri.dk

 

Opti–afkorter

Med vor computer-styrede optimeringsafkorter er spildet nede på 2-4 %. Det skyldes ikke mindst en særdeles effektiv opmåling. Da nøjagtigheden samtidig ikke går ud over hastigheden kan Løgstrup Træindustri levere den perfekte vare hurtigt. Så snart opskæringen er færdig, får kunden besked om resultatet, så han kan planlægge den videre produktion.

Emnestørrelse:
Max. 75x250 mm
Min. 12x40 mm

Savsnit: 4 mm
Nøjagtighed: +/- 1 mm pr. m.
 

  Billede fra hald

Billede af træ og truck

 
#